دسته‌بندی دوره: امور مالی و بازرگانی

حسابدار

شرح استاندارد آموزش شغل : حسابدار از مشاغل روزه امور مالي و بازرگاني است و شامل شايستگي هايي از قبيل

ادامه مطلب »
سبد خرید