مشخصات دوره

همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
قیمت دوره : 250,000 تومان

سبک های فرزندپروری بامریند

تست هوش گاردنر یکی از تست‌هایی است که کاربردهای زیادی، به‌ویژه در محیط‌های آموزشی دارد. بسیاری از افراد وقتی صحبت از هوش می‌شود، تصور می‌کنند هوش بالا تنها به معنی محاسبات سریع ذهنی است؛ اما «هوارد گاردنر» این تصور اشتباه را کنار زد و با ارائهٔ نظریه هوش ‌های چندگانه خود باعث شد توجه‌ها به سمت سایر هوش‌ها هم جلب شود.

چکیده دوره

ویژگی‌های اصلی هوش های چندگانه گاردنر چیست؟
1- هوش تصویری فضایی
2- هوش زبانی کلامی
3- هوش منطقی ریاضی
4- هوش بدنی جنبشی
5- هوش موسیقیایی
6- هوش بین فردی(درک دیگران)
7- هوش درک خود(درون فردی)
8- هوش طبیعت‌ گرا
9- هوش وجودی(هستی گرایانه)

سایر توضیحات

کاربرد تست گاردنر چیست؟
علیرغم تمام انتقادهایی که به این نظریه وارد شد، هوش های چندگانه در تدریس و شیوه‌های آموزشی مدارس تحول زیادی ایجاد کرد. بسیاری از معلم‌ها تلاش می‌کنند نظریهه هوش چندگانه گاردنر را وارد روش‌های تدریس خود کرده و آن را در کلاس درس پیاده کنند. تکنولوژی‌های جدید این امکان را به افراد می‌دهد تا براساس نیازشان، به آموزش‌ها و ابزارهای مختلف دسترسی پیدا کنند. با کمک گرفتن از این امکانات، آموزش‌ها باید به صورت متنوعی به دانش‌آموزان ارائه شود تا هوش‌های چندگانه آن‌ها فعال شوند. مهم‌ترین کاربرد تست هوش چندگانه گاردنر این است که به معلمان مدارس کمک می‌کند تا براساس نیاز دانش‌آموزانشان شیوه‌های تدریس خود را بهبود دهند.سبد خرید