مشخصات دوره

شروع دوره : بزودی- تماس بگیرید.
روزهای دوره : یکشنبه
ساعت برگزاری دوره : دوشنبه- سه شنبه
تعداد جلسات : -1
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
قیمت دوره : 1,100,000 تومان

توسعه مهارت هاي هوش حركتي

چکیده دوره

سایر توضیحات

سبد خرید