مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : عصر
ساعت برگزاری دوره : 16:00-19:00
تعداد جلسات : 8
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای مهارت هاي پیش نیاز: كمك حسابدار با کد 431120450070001
قیمت دوره : 1,400,000 تومان

حسابدار

ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیلات : ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سلامت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیش نیاز : كمك حسابدار با كد 431120450070001

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش : 380 ساعت
و زمان آموزش نظري : 139 ساعت
و زمان آموزش عملي : 241 ساعت
و زمان كارورزي : 0 ساعت
و زمان پروژه : 0 ساعت

چکیده دوره

عناوين دوره:
کارگیری روش های مساعد مالي
بکارگیری انواع روش های درآمد زا
مديريت پول و برنامه ريزی مالي
تصمیم گیری در مورد خرج، پس انداز، اعتبار و بدهي

سایر توضیحات

سواد مالي، توانايي قضاوت آگاهانه و تصمیم گیري مؤثر درباره استفاده و مديريت پول است.
حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سلامت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز : ندارد
سبد خرید