مشخصات دوره

شروع دوره : در حال ثبت نام
روزهای دوره : پنجشنبه ها یا جمعه ها
ساعت برگزاری دوره : ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰
تعداد جلسات : 1
نوع برگزاری دوره : حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی- یک روزه
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :۴سال به بالا
هزینه پک جداگانه محاسبه می گردد.
پک سفر بر اساس رده سنی
قیمت دوره : 750,000 تومان

سفرعلمی(۴سال به بالا)

برنامه هایی مانند تجربه پرواز با یک هواپیمای واقعی، اجرای آزمایش های جذاب علمی و آموزش دانش سلامت و فیزیولوژی بدن، آشنایی با مشاغل، آشنایی با ترافیك و ایمنی

چکیده دوره

برنامه هایی مانند تجربه پرواز با یک هواپیمای واقعی، اجرای آزمایش های جذاب علمی و آموزش دانش سلامت و فیزیولوژی بدن، آشنایی با مشاغل، آشنایی با ترافیك و ایمنی

سایر توضیحات

هزینه دوره شامل: فضای در اختیار برای دوره، همیاران رشد در زمان برگزاری، پذیرایی(صبحانه، ناهار و عصرانه)، بررسی و گزارش ارزیابی توسط مشاور مجموعه
محدوده جغرافیای سفر: مراکز علمی استان تهران
سبد خرید