مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : عصر
ساعت برگزاری دوره : 16:00-19:00
تعداد جلسات : 8
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل میزان تحصیلات: لیسانس
قیمت دوره : 6,000,000 تومان

مدیریت عالی CEO

ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل میزان تحصیلات: لیسانس
حداقل توانايي جسمي و ذهني: داشتن سلامت كامل جسمي و ذهني
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش : 70 ساعت
ـ زمان آموزش نظري : 28 ساعت
ـ زمان آموزش عملي : 42 ساعت
ـ زمان كارورزي : 0 ساعت
ـ زمان پروژه : 0 ساعت
بودجه بندي ارزشیابي(به درصد)
كتبي : 25%
عملي :65%
اخلاق حرفه اي :10%

چکیده دوره

شرح استاندارد آموزش شغل شايستگي:
مدیریت عالی CEO یکی از شایستگی های گروه امور اداری است که شامل کارهای بکارگیری تکنیک های مدیریت استراتژیک، انجام مسئولیت های حقوقی و کیفری مدیر عامل، مدیریت مالی شرکت، مدیریت منابع انسانی شرکت، مدیریت بازاریابی عملیات، مدیریت پروژه و عملیات، مدیریت دانش و نوآوری، مدیریت کسب و کار دیجیتال می باشد و با مشاغل مدیریتی در ارتباط است.
عناوین آموزشی:
کارگیری تکنیک های مدیریت استراتژیک
انجام مسئولیت های حقوقی و کیفری مدیر عامل
شرکت مالی مدیریت
مدیریت منابع انسانی شرکت
عملیات بازاریابی مدیریت
مدیریت پروژه و عملیات
مدیریت دانش و نوآوری
مدیریت کسب و کار دیجیتال

سایر توضیحات

تعريف دقیق استاندارد(اصطلاحي) :
مديريت عالي CEO(Officer Executive Chief) عالي ترين مقام اجرايي در يک شركت است كه وظايف اصلي آن شامل مواردي چون تصمیم گیري هاي كلان اداري، مديريت كلي عملیات و منابع شركت، عمل كردن به عنوان اصلي ترين راه ارتباطي بین هیئت مديره و فعالیت هاي شركت و ايفاي نقش به عنوان چهره عمومي شركت مي شود.
اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني): Chief Executive Officer
سبد خرید