مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 2
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
قیمت دوره : 500,000 تومان

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1

مشخصات عمومی شغل:
مدیریت تبلیغات و بازاریابی شغلی است که در آن مدیر بازایاب توان مدیریت یک یا چند واحد تبلیغاتی وبازرگانی را دارد و می تواند با شناخت وضعیت بازار و ویژگی های انواع تبلیغات و تاثیر رسانه ها در تبلیغات اقدام به بازاریابی و تبلیغ از کالاهای گوناگون کند. مدیرتبلیغات باید با روانشناسی و جامعه شناسی تبلیغات، انواع برندها، تکنیک های خلاقیت، سبک های تبلیغات، تاکتیک های تبلیغ و بازاریابی آشنا باشد.

چکیده دوره

عنوان توانایی:
1. توانایی انجام روانشناسی و جامعه شناسی تبلیغات
2. توانایی خلق و ارتقای نام تجاری (برند)
3. توانایی انجام مفاهیم و تکنیکهای خلاقیت
4. توانایی تهیه پیام تبلیغاتی
5. توانایی کار با رسانه ها
6. توانایی انجام برنامه ریزی رسانه ای
7. توانایی تهیه و انجام سبکهای تبلیغات
8. توانایی انجام تکنیکها و تاکتیکهای تبلیغات و بازاریابی
9. توانایی برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی
10. توانایی انجام پروژه برنامه ریزی و مدیریت راهبردی کمپین خلاقانه و هوشمند
11. توانایی انجام اصول بهداشتی و حفاظت فنی

سایر توضیحات

ویژگی های کارآموز ورودی
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی: متناسب با شغل
مهارت های پیش نیاز این استاندارد : بازاریاب درجه 2
طول دوره آموزشی
طول دوره آموزش : 79 ساعت
ـ زمان آموزش نظری : 73 ساعت
ـ زمان آموزش عملی : 6 ساعت
ـ زمان کارآموزی در محیط کار : – ساعت
ـ زمان اجرای پروژه : – ساعت
ـ زمان سنجش مهارت : – ساعت
سبد خرید