مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 12
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل ميزان تحصيلات: فوق ديپلم
قیمت دوره : 1,500,000 تومان

مدیر تور

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيلات : فوق ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني : سلامت جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز : راهنماي عمومي گردشگري

چکیده دوره

عناوین آموزشی:
1. مفاهيم صنعت گردشگري
2. مديريت منابع انساني
3. بررسي ارتباطات و انگيزش
4. بررسي بازارهاي هدف و آميخته بازاريابي
5. برنامه ريزي تورهاي داخلي و خارجي
6. قيمت گذاري انواع بسته هاي تور

سایر توضیحات

طول دوره آموزش : 141ساعت
ـ زمان آموزش نظري : 43ساعت
ـ زمان آموزش عملي : 98ساعت
ـ زمان كارورزي : 0 ساعت
ـ زمان پروژه : 0 ساعت
سبد خرید