مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح
ساعت برگزاری دوره : 9:00-12:00
تعداد جلسات : 16
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل میزان تحصیلات : کارداني ترجیحاً گروه تحصیلي بهداشت، کودکیاري، تربیت بدني و روانشناس بالیني
قیمت دوره : 3,100,000 تومان

پرورش رشد حرکتی کودک

ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیلات : کارداني ترجیحاً گروه تحصیلي بهداشت ، کودکیاري ، تربیت بدني و روانشناس بالیني
حداقل توانايي جسمي و ذهني : سلامت کامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز : مربي مهد کودک با کد 234240490010002

چکیده دوره

عناوین آموزشی:
1. توسعه سیستم های هوازی و بی هوازی کودکان
2. پرورش مهارت های حرکتی
3. استعدادیابی ورزشی
4. طراحی بازی های حرکتی

سایر توضیحات

طول دوره آموزش:
طول دوره آموزش: 130ساعت
زمان آموزش نظري: 48ساعت
زمان آموزش عملي: 82ساعت
زمان کارورزي: 0 ساعت
زمان پروژه: 0 ساعت
سبد خرید