مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : عصر
ساعت برگزاری دوره : 16:00-19:00
تعداد جلسات : 8
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل ميزان تحصيلات: فوق ديپلم
قیمت دوره : 600,000 تومان

شناسایی اصول بازار سرمایه

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيلات: فوق ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني: سلامت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز: ندارد

طول دوره آموزش:
طول دوره آموزش 55ساعت
ـ زمان آموزش نظري 15ساعت
ـ زمان آموزش عملي 40ساعت
ـ زمان كارورزي : 0 ساعت
ـ زمان پروژه : 0 ساعت

چکیده دوره

عناوين دوره:
1. شناسايي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد
2. بررسي مقدمات روش هاي كمي در بازار سرمايه
3. شناسايي بازارهاي مالي
4. شناسايي ابزارهاي مالي
5. شناسايي نهادهاي مالي
6. مروري بر قوانين و مقررات بازار سرمايه

سایر توضیحات

سواد مالي، توانايي قضاوت آگاهانه و تصمیم گیري مؤثر درباره استفاده و مديريت پول است.
حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سلامت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز : ندارد
سبد خرید