مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : عصر
ساعت برگزاری دوره : 16:00-19:00
تعداد جلسات : 8
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل میزان تحصیلات: پايان دوره متوسطه دوم (ديپلم)
قیمت دوره : 3,600,000 تومان

بکارگیری هوش مالی

ويژگيهاي كارآموز ورودي:
حداقل میزان تحصیلات: پايان دوره متوسطه دوم (ديپلم)
حداقل توانايي جسمي و ذهني: داشتن سلامت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیش نیاز: بکارگیري سواد مالي

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش: 78ساعت
ـ زمان آموزش نظري: 32ساعت
ـ زمان آموزش عملي: 46ساعت
ـ زمان كارورزي: 0ساعت
ـ زمان پروژه: 0ساعت

چکیده دوره

عناوين آموزشی
1. تدوين طرح کسب و کار اثربخش و کارا
2. بکارگیری هوش مالي اثربخش (اولیه)
3. بکارگیری هوش مالي کارا (ثانويه)
4. بکارگیری هوش متعالي

سایر توضیحات

سواد مالي، توانايي قضاوت آگاهانه و تصمیم گیري مؤثر درباره استفاده و مديريت پول است.
حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سلامت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز : ندارد
سبد خرید