مشخصات دوره

شروع دوره : –
روزهای دوره : –
ساعت برگزاری دوره : –
تعداد جلسات : 0
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : –
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :بزرگسالان
قیمت دوره : 250000 تومان

سبک های فرزندپروری بامریند

تست سبک های فرزندپروری بامریند:
سبک های فرزندپروری یکی از مهمترین مسائلی است که توسط والدین به درستی درک نمی شود. همان طور که می دانیم رشد سالم کودکان بستگی به عوامل متعددی دارد، پژوهش ها نشان می دهد که آنچه که بیش از همه تعیین کننده سلامت روان کودکان خواهد بود، سبک فرزندپروری والدین آنها است. منظور از سبک فرزند پروری دیدگاهی است که والدین نسبت به تربیت و رشد فرزند دارند، و براساس این دیدگاه شیوه خاصی را برای تعامل با فرزند خود در شرایط مختلف و دوره های متفاوت زندگی وی اتخاذ می کنند.

چکیده دوره

کاربردهای تست سبک های فرزندپروری
تست سبک های فرزندپروری بامریند که پشتوانه علمی زیادی نیز دارد برای موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
مشاوره خانواده
مشاوره کودک و نوجوان
پژوهش ها و مطالعات علمی

سایر توضیحات

هزینه ارزیابی مربوط به تفسیر و بررسی مشاور مجموعه هدوی می باشد.
سبد خرید