مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 12
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل ميزان تحصيلات: پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنمايي)
قیمت دوره : 2,600,000 تومان

محتوا ساز آموزش الکترونیکی

ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيلات: پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني: داشتن سلامت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پيشنياز: كاربر ICDL

چکیده دوره

عناوين آموزشی:
كار با نرم افزار captivate
توليد خروجي از پروژه (auto play)
توليد پروژه
راهبري طرح كسب و كار براي توليد كننده محتواي الكترونيكي آموزشي

سایر توضیحات

طول دوره آموزش:
طول دوره آموزش : 250 ساعت
زمان آموزش نظري : 45 ساعت
زمان آموزش عملي : 205 ساعت
زمان كاروزي : ساعت
زمان پروژه : ساعت
سبد خرید