مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : پنج شنبه ها
ساعت برگزاری دوره : 10:00-12:30
تعداد جلسات : 8
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :کودکان9 سال
بهره مندی از مشاور تغذیه (در صورت تمایل)
پک:براساس گروه سنی(قیمت متناسب با نیاز)
قیمت دوره : 1,500,000 تومان

کارآفرینی- سواد مالی(9سالگی)

انواع مهارت های پولی و نحوه آموزش آن به فرزندان:
*پس انداز
*عرضه و دریافت دستمزد
*اعتبار
*سرمایه گذاری

چکیده دوره

تعریف استاندارد سواد مالی برای کودک و نوجوان
بررسی مولفه های سواد مالی با دید گاه بومی سازی در خصوص فرزندان ایران زمین
آموزش مهارت های مالی که توسط والدین به فرزندان انتقال می یابد
آموزش گسترش مهارت های پولی در زندگی فرزندان
بررسی و معرفی انواع سبک رفتاری فرزندان در مورد ثروت
شناخت سبک رفتاری فرزند

سایر توضیحات

تعریف استاندارد سواد مالی برای کودک و نوجوان
بررسی مولفه های سواد مالی با دید گاه بومی سازی در خصوص فرزندان ایران زمین
آموزش مهارت های مالی که توسط والدین به فرزندان انتقال می یابد
آموزش گسترش مهارت های پولی در زندگی فرزندان
بررسی و معرفی انواع سبک رفتاری فرزندان در مورد ثروت
شناخت سبک رفتاری فرزند
سبد خرید