مشاوره و کارآفرینی کودک

مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

اشتغال، کاریابی و مشاوره شغلی

مرکز خدمات کارآفرینی و مشاوره

آمار و ارقام جهانی اشتغال نشان می دهد به دلیل پیشرفت تکنولوژی، دیجیتال سازی، برون سپاری و شرایط اقتصادی کشورها شکل کسب و کار ها در حال تحول می باشد. امروزه موضوع اصلی اشتغال، کارآفرینی می باشد. کارآفرینی مانند هر موضوع دیگری قابل یادگیری و آموزش است. و نیاز به تفکر و آموزش خارج از کلیشه دارد.دنیای امروز حرکت از کارمند محوری به کارآفرین محوری می باشد.

خدمات مرکز مشاوره کسب و کار و کارافرینی

ارائه مشاوره هاي حقوقی و تخصصی

به کارآفرینان و کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ هـا) و کسـب و کارهـای تعاون محور با رویکرد افزایش توان رقابت پذیری در بازارهاي هدف و ارائه راهکارهاي تامین مالی طرح های نوآورانه

ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان ایده های نوآورانه

از جملـه تهیـه و اجـراي: طـرح تـوجیهی فنـی و اقتصادي (امکان سنجیFS)، طرح کسب و کارBP، مدل کسب و کار BM

ارائه خدمات مشاوره ی آموزشی

برنامه ریزی و مدیریتی به کسب وکارها و تعاونی ها
برگزاری رویدادهای ترویجی کارآفرینی از جمله اردوها، تورهای کارآفرینی، باشگاههای کـارآفرینی و نظایر آن

عارضه یابی

کسب وکارهاي تعاونی و کسب و کارهاي نوپا (استارتآپها) و ارائه راهکارهای تخصص

برگزاري رویدادها

و کارگاههاي آموزشی تخصصی کارآفرینی از سنین پیش دبستانی تا بزرگسالی

اشتغال و مشاوره شغلی

سرویس اشتغال گروه هدوی یک سرویس کاملا آنلاین است. این سرویس برای افراد متخصص امکان یافتن بهترین فرصت‌های کاری و حرفه‌ای را در سراسر ایران در بهترین شرکت‌ها فراهم می‌سازد.