دسته‌بندی دوره: هنرهای تجسمی 

نقاش آبرنگ

شرح استاندارد آموزش شغل: نقاش آبرنگ شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه, اجرای

ادامه مطلب »

طراح عمومی

شرح استاندارد آموزش شغل: طراح عمومی شغلی است زیر مجموعه هنرهای تجسمی که شامل شایستگی های از قبیل بكارگیری مبانی

ادامه مطلب »
سبد خرید