دسته‌بندی دوره: گردشگری

مدیر تور

شرح استاندارد آموزش شغل: مدير تور شغلي از حوزه گردشگري است كه داراي شايستگي هايي از قبيل مفاهيم صنعت گردشگري،

ادامه مطلب »
سبد خرید