مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 12
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل ميزان تحصيلات : كارداني
قیمت دوره : 740,000 تومان

برگزاري اردوي آموزشي

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيلات : كارداني
حداقل توانايي جسمي و ذهني : سلامت كامل جسمي و روحي
مهارت هاي پيش نياز : ندارد

چکیده دوره

عناوین آموزشی:
تبيين تعاريف و مفاهيم پايه اردوی آموزشي
برنامه ريزی در برگزاری اردوی آموزشي
اجرای اردوی آموزشي
تهيه گزارش از اجرای اردوی آموزشي

سایر توضیحات

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش : 70 ساعت
– زمان آموزش نظري : 15 ساعت
– زمان آموزش عملي : 46 ساعت
– زمان كارورزي : 0 ساعت
– زمان پروژه : 9 ساعت
سبد خرید