مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 2
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل میزان تحصیلات: حداقل فوق ديپلم
قیمت دوره : 1,000,000 تومان

بکارگیری روش حل مسئله

– مقابله‌‏های نا‏سالم برای حل مسائل را شناسایی کنید.
– برای حل مسائل با گام‌‏های منطقی پیش بروید.
– برای حل مشکلات خود تکنیک‌های مختلف به کار ببرید.

چکیده دوره

بخش اول: معرفی دوره
بخش دوم: تعریف مسئله
بخش سوم: تصمیم گیری چیست؟
بخش چهارم: فرایند مقابله برای حل مسئله
بخش پنجم: گام های حل مسئله
بخش ششم: طبقه بندی تصمیم ها
بخش هفتم: عوامل شخصی موثر در تصمیم گیری
بخش هشتم: مراحل منطقی و دام های تصمیم گیری
بخش نهم: تکنیک های تصمیم گیری
بخش دهم : جمع بندی

سایر توضیحات

بخش اول: معرفی دوره
تیزر معرفی دوره مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
معرفی دوره
بخش دوم: تعریف مسئله
مفهوم مسئله
مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
بخش سوم: تصمیم گیری چیست؟
تصمیم‏ گیری چیست ؟
پیوند فرایند تصمیم‏ گیری و حل مسئله
باورهای غلطی که در جامعه وجود دارد.
اهداف آموزش مهارت‏ حل مسئله و تصمیم گیری
نکات مهم در مورد مهارت حل مسئله
بخش چهارم: فرایند مقابله برای حل مسئله
فرایند مقابله برای حل مسئله
مقابله‏ های مسئله مدار
مقابله‏ های هیجان مدار
مقابله ‏های نا سالم
ویژگی‏ های مقابله کننده موفق
بخش پنجم: گام های حل مسئله
اتخاذ نگرش حل مسئله
تعریف دقیق مشکل
تهیه فهرستی از راه حل‏ های مختلف
ارزیابی راه حل‏ های مطرح شده و انتخاب بهترین راه حل
اجرای راه حل انتخاب شده
ارزشیابی
بخش ششم: طبقه بندی تصمیم ها
طبقه بندی تصمیم ‏ها
چارچوب تصمیم گیری
شرایط تصمیم گیری
روش‏ های معمول تصمیم گیری
بخش هفتم: عوامل شخصی موثر در تصمیم گیری
عوامل فردی موثر در تصمیم گیری
سه عاملی که در تصمیم گیری باید توجه کنیم.
بخش هشتم: مراحل منطقی و دام های تصمیم گیری
مراحل تصمیم گیری منطقی
دام‏ های تصمیم گیری
بخش نهم: تکنیک های تصمیم گیری
تکنیک‏ های تصمیم گیری
تکنیک اسکمپر
تکنیک شکوفه آبی
نکات تکمیلی
بخش دهم : جمع بندی
سبد خرید