مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 36
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای میزان تحصیلات دیپلم یا دانش آموز پایه دوازدهم شاخه کار و دانش
قیمت دوره : 9,500,000 تومان

طراح معماری داخلی(درجه1)

ویژگی هاي کارآموز
میزان تحصیلات دیپلم یا دانش آموز پایه دوازدهم شاخه کار و دانش
توانایی جسمی: متناسب با شغل مربوطه
مهارت هاي پیش نیاز این استاندارد: داشتن گواهینامه طراح معماري داخلی درجه 2

چکیده دوره

عنوان آموزشی
1. توانايي طراحي معماري داخلي
2. توانايي ترسيم نقشه هاي مربوط به فضاهاي داخلي ساختمان اعم از پلان ها، نماها و برش ها
3. توانايي ترسيم نقشه هاي اجرايي مبلمان اعم از پلان ها، نماها، جزئيات و تعيين اتصالات كار
4. توانايي رسم رنگي پرسپكتيو احجام به طريقه يك نقطه اي، دونقطه اي و سه نقطه اي
5. توانايي ترسيم پرسپكتيو يك نقطه ، دو نقطه و سه نقطه احجام نامشخص
6. توانايي رسم رنگي انواع پرسپكتيو سرويس ها و پلكان و لوازم داخلي ساختمان
7. توانايي ماكت سازي و شناخت آن

سایر توضیحات

طول دوره كارآموزي :
طول دوره كارآموزي : 728ساعت
ـ زمان آموزش نظري : 104ساعت
ـ زمان آموزش عملي : 624ساعت
ـ زمان كارآموزي در محيط كار: – ساعت
سبد خرید