مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : عصر
ساعت برگزاری دوره : 16:00-19:00
تعداد جلسات : 8
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای مدرک کاردانی
قیمت دوره : 860,000 تومان

مدیریت رفتار سازمانی

سطح تحصیلات ورودی :کاردانی
ساعت تئوري 25
ساعت عملی 35
جمع ساعت 60

چکیده دوره

توانايي ايجاد انگيزش در كاركنان سازمان
توانايي رهبري اثربخش در سازمان
توانايي ارزيابي شخصيت كاركنان بـه منظـور قـرار دادن در پـستهاي مناسـب سازمانی
توانايي حل تعارضات گروهي و سازمانی
توانايي ايجاد ارتباطات سازماني اثربخش بين واحدهاي سازمانی
توانايي ايجاد فرهنگ سازماني اثربخش و اندازه گيري آن
توانايي ايجاد گروه و تيم هاي كاري اثربخش در سازمان
توانايي تصميم گيري فردي، گروهي و سازماني
توانايي استفاده از قدرت هاي سازماني توانايي طراحي ساختار و سازمان دهي فعاليت هاي كاري

سایر توضیحات

کد استاندارد: 1219090603
ويژه مراكز جوار دانشگاهي
کد ملی آموزش شایستگی: 1 2 1 2 4 0 4 3 0 0 3 0 0 1 1
پس از اتمام دوره افراد باید در آزمون داخلی نصاب امتیاز را کسب نمایند، سپس جهت شرکت در آزمون معرفی خواهند شد.
سبد خرید