مشخصات دوره

شروع دوره : درحال ثبت نام- تماس بگیرید.
روزهای دوره : صبح/عصر
ساعت برگزاری دوره : 09:00-12:00/ 16:00-19:00
تعداد جلسات : 4
نوع برگزاری دوره : آنلاین, حضوری
وضعیت دوره : نیمه خصوصی
همیار رشد : دارد
ارزیابی دوره : دارد
مخاطبین دوره :افراد دارای حداقل ميزان تحصيلات: پايان دوره راهنمايي
قیمت دوره : 440,000 تومان

مهارت هاي زندگي آنلاين

ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيلات: پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني: توانايي كار با دستگاههاي مرتبط با استاندارد
مهارت هاي پيش نياز: ندارد

چکیده دوره

عناوين آموزشی
1. بكارگيري ويندوز مقدماتي
2. بكارگيري Wordمقدماتي
3. انجام تايپ ده انگشتي
4. بكارگيري مهارت ها ي آنلاين در اينترنت
5. بكارگيري كامپيوتر شخصي، لپ تاب، تلفن هاي همراه هوشمند و تبلت و مشابه آن

سایر توضیحات

طول دوره آموزش:
طول دوره آموزش: 34 ساعت
ـ زمان آموزش نظري: 7 ساعت
ـ زمان آموزش عملي: 27 ساعت
ـ زمان كارورزي: 0 ساعت
ـ زمان پروژه: 0 ساعت
سبد خرید