مرکز آموزش هدوی

با آموزش دوره های مهارتی و تخصصی در حوزه کودک، خانواده و سازمانی فعالیت دارد. این مجموعه دارای مجوزهای رسمی از سازمان ذیصلاح(فنی و حرفه ای، بهزیستی، نظام روانشناسی، وزارت کار) می باشد.

رشد کودک

شیچیدا(نابغه کوچک)

تغذیه و سلامت

رشد کودک

شیچیدا(نابغه کوچک)

هوش هیجانی

هوش شناختی

هوش حرکتی

هوش چندگانه (گاردنر)

تغذیه و سلامت

کارآفرینی کودک

هوش حرکتی

هوش هیجانی

تغذیه و سلامت

تغذیه و سلامت

سلامت و تغذیه

شیچیدا

سلامت و تغذیه

شیچیدا

تغذیه و سلامت

نوزاد (۰-۱)

کودک نوپا (۲-۴)

کودک (۵-۱۲)

نوجوان (۱۳-۱۹)

بزرگسال

امور اداری

امور مالی و بازرگانی

خدمات آموزشی

خدمات تغذيه اي

فناوري نرم و فرهنگي

فناوری اطلاعات

گردشگری

معماری

هنرهای تجسمی

ثبت درخواست مشاوره